Her finner du nyttig informasjon som er sendt ut på mail til påmeldte deltakere.

Husk å sjekke i påmeldingen at det ligger riktig epost- adresse og telefonnr. på deg.

1-2018,nyhetsbrev